Ваш браузер Застарів

Щоб використовувати всі можливості сайту завантажте і встановіть один з нищевказаних браузерів

Замовити карту

Залиште свої контактні дані і наш оператор зв'яжеться з Вами для уточнення деталей

  Офіційні правила Бонусної Програми UPGgood

  1. Основні поняття та терміни
  1.1. Організатор Програми (Організатор) – Приватне підприємство
  “Укрпалетсистем” (мережа АЗС/АЗК з торговою маркою upg в Україні), що володіє
  винятковими правами управління і розвитку Програми з місцезнаходженням за адресою:
  11571, Коростенський район, с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15.
  1.2. Бонусна програма UPGgood (надалі Програма) – комплексна система заходів,
  що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої
  Учасники мають можливість накопичувати бонуси та отримувати винагороди.
  1.3. Учасники програми – фізичні особи, які беруть участь у Програмі, згідно умов,
  що встановлює Організатор.
  1.4. Ідентифікатор лояльності – унікальний номер, який:
  1.4.1. представлений у вигляді цифр, штрих-коду та нанесений на пластиковий
  носій/картку, що видається Учасникові Програми Організатором на умовах, визначених
  Організатором;
  1.4.2. та/або входить до складу Віртуальної картки на електронному носії.
  Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації особи як Учасника Програми з метою
  здійснення нарахування/списання Бонусів Учаснику та визначення його права на
  отримання Винагород.
  1.5. Картка Учасника (Бонусна картка) – пластиковий носій з нанесеним на нього
  Ідентифікатором лояльності, який надає можливість Учаснику накопичувати бонуси за
  придбання пального, товарів і послуг на АЗС/АЗК Організатора та використовувати
  бонуси для отримання винагород.
  1.6. Мобільний додаток upg – додаток, який встановлюється на мобільний
  телефон (пристрої зв’язку), за допомогою якого реєструється віртуальна картка Учасника
  програми UPGgood та нараховуються бонуси на лічильник бонусів (рахунок Учасника).
  1.7. Віртуальна картка Учасника – це електронна картка, яка не має фізичного
  носія, але є повноцінною карткою програми лояльності UPGgood. Віртуальна карта
  дозволяє Учаснику накопичувати бонуси за придбання пального, товарів і послуг на
  АЗС/АЗК Організатора, а також їх використовувати. Віртуальну карту можна отримати у
  мобільному додатку upg. Використовувати бонуси по віртуальній картці UPGgood
  можливо тільки після установки на картку ПІН-коду.
  1.8. ПІН-код – додатковий захист (складається з чотирьох цифр), що може бути
  встановлений Учасником Програми для картки Учасника та віртуальної картки Учасника,
  та використовується як засіб авторизації (перевірки дозволу на доступ) в момент списання
  Бонусів або літрів із Скриньки UPGgood Учасником.
  1.9. QR-код – матричний код, який є аналогом пластикової картки UPGgood, і
  розпізнається сканувальним обладнанням на АЗС/АЗК Організатора.
  1.10. Push-повідомлення – це короткі повідомлення, які з’являються на екрані
  мобільного телефону і повідомляють про важливі події та оновлення.
  1.11. Бонуси – облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно
  до схем нарахування (п.п. 6.2. Офіційних правил Бонусної Програми UPGgood — надалі
  Правила), встановлених Організатором Програми, і які списуються при отриманні
  Винагороди.
  1.12. Винагорода — товар або послуга, визначені Організатором.
  1.13. Отримання винагороди – придбання Учасником товарів та послуг за бонуси
  відповідно до умов та правил Програми.
  1.13.1. Придбання Учасником товарів та послуг за Бонуси — надання знижки
  (зменшення вартості товарів) на суму Бонусів, що менша ніж загальна сума у чеку. При
  цьому договірною вартістю у разі використання Бонусів вважається вартість
  товару/послуги, зменшена на суму Бонусів (надану знижку) та зазначена у фіскальному
  чеку як сума до сплати.
  1.14. Лічильник Бонусів (Рахунок) — сукупність даних в інформаційній системі
  Програми Організатора про транзакції нарахування та списання бонусів Учасника
  програми.
  1.15. Анкета — формуляр, окремий документ, частина документа або електронний
  формуляр, що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником
  (в тому числі з використанням Web-сторінки Програми, мобільного додатку upg на
  пристроях зв’язку), в результаті заповнення та надсилання якого особа дає згоду на участь
  в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє обробляти,
  використовувати і поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) надані
  персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до чинного
  законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою та отримана
  Організатором Анкета є підставою для реєстрації особи Учасником Програми
  (підтвердження участі такої особи в Програмі)
  1.16. Гаряча лінія програми — сервіс, що надається Організатором Учаснику
  Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі, за номером телефону
  0 800 500 064.
  1.17. Персональна Сторінка Учасника – окремо виділений розділ на Web-сторінці
  (сайті) Програми, в якому Учасник Програми має можливість ознайомитись з даними про
  транзакції, нарахування та списання бонусів, змінити свої персональні дані Учасника
  Програми. Вхід на Персональну Сторінку Учасника здійснюється через авторизацію.
  1.18. Web-сторінка Програми – інформаційний ресурс, доступний в мережі
  інтернет, який можна переглянути у браузері на Web-сайті за адресою
  https://upgood.com.ua або https://upg.ua.
  1.19. Скринька UPGgood – система обліку, за допомогою якої Організатор зберігає
  інформацію про пальне, яке було оплачено Учасником та може бути відпущено на
  АЗС/АЗК Організатора.
  1.20. Обробка персональних даних Учасника Програми – будь-яка дія або
  сукупність дій Організатора Програми, таких як збирання, реєстрація, накопичення,
  зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,
  реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних Учасника Програми, у
  тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

  2. Участь
  2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, яким виповнилося
  18 років, та які розраховуються за придбане пальне та товари на АЗС/АЗК як за готівку,
  так і за допомогою банківської картки.
  2.2. Для того, щоб стати Учасником бонусної Програми та отримати накопичувальну
  картку Учасника з Ідентифікатором лояльності, потрібно:
  – здійснити покупку (готівкою або безготівково, за допомогою банківської картки) на
  будь-яку суму пального, товарів з магазину або кафе в мережі АЗС/АЗК Організатора
  та зареєструватися Учасником Програми, здійснивши реєстрацію на касі або на сайті
  https://upgood.com.ua;
  – отримати віртуальну картку в мобільному додатку upg (тільки після проходження
  реєстрації).
  2.3. Після проходження процедури реєстрації на касі АЗС/АЗК, що беруть участь у
  Програмі, Учасники отримують SMS-повідомлення на номер мобільного телефону, що
  був вказаний при реєстрації, для підтвердження валідності процедури.
  2.4. Інформація про те, що на АЗС/АЗК Організатора поширюється дія програми
  UPGgood, розміщується на спеціальних інформаційних плакатах поруч із касою або біля
  входу до торгового приміщення АЗС/АЗК. Актуальна інформація про перелік АЗС/АЗК,
  на які поширюється дія Програми, розміщена на Web-сторінці за адресою https://upg.ua.
  2.5. Про умови Програми Учасники можуть дізнатись, звернувшись до оператора
  заправних станцій будь-якої АЗС/АЗК, що бере участь в Програмі, на Web-сторінці чи за
  телефоном Гарячої лінії Програми. Актуальні правила участі в Програмі UPGgood
  розміщені на Web-сторінці Програми.
  2.6. Учасники можуть дізнатись про можливість використання бонусів по
  ідентифікатору лояльності, звернувшись до оператора заправних станцій будь-яких
  АЗС/АЗК, що беруть участь в Програмі, на Web-сайті Програми або за номером телефону
  Гарячої Лінії.
  2.7. Ідентифікатор лояльності обслуговується на АЗС/АЗК Організатора, що беруть
  участь у Програмі. Їх перелік може змінюватися.
  2.8. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення
  банківських, кредитних, платіжних чи інших розрахункових операцій, які не передбачені
  умовами Програми.
  2.9. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням
  Ідентифікатора лояльності.
  2.10. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми.
  2.11. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження
  його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування Учаснику
  необхідно відразу звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії.
  2.12. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований чи відновлений тільки у
  випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті
  Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми.
  2.13. При втраті Ідентифікатора лояльності Учасник повинен отримати новий,
  зареєструватися та звернутися до Організатора з проханням об’єднати Лічильники бонусів
  (Рахунки) Учасника (лічильник бонусів (рахунок) втраченого і нового Ідентифікатора
  лояльності). Після цього балансом Лічильника бонусів (Рахунку) Учасника по втраченому
  Ідентифікатору лояльності можна керувати з використанням нового Ідентифікатора
  лояльності. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що
  проводилися на Лічильнику бонусів (Рахунку) Учасника по Ідентифікатору лояльності до
  моменту його блокування Організатором.

  3. Анкета та персональні дані учасника
  3.1. Здійснюючи процедуру реєстрації, особа подає персональні та контактні дані для
  реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети
  Учасника до інформаційної системи є обов’язковою умовою повноправної участі у
  Програмі та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми. Кожна Анкета
  містить обов’язкові для заповнення поля, позначені зірочками. Без введення інформації до
  обов’язкових для заповнення полів Анкети реєстрація Учасника в Програмі неможлива.
  Обов’язковими для заповнення є наступні поля:
  3.1.1. Номер ідентифікатора лояльності UPGgood.
  3.1.2. Ім’я (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі АЗС/АЗК)
  3.1.3. Прізвище (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі АЗС/АЗК)
  3.1.4. По батькові (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі
  АЗС/АЗК)
  3.1.5. Дата народження
  3.1.6. Стать
  3.1.7. Номер мобільного телефону
  3.1.8. Кодове слово (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі
  АЗС/АЗК)
  3.1.9. ПІН-код
  3.1.10. Електронна адреса поштової скриньки (необов’язкове поле для заповнення
  при реєстрації на касі АЗС/АЗК).
  Обов’язковою умовою списання Бонусів з Лічильника бонусів (Рахунку) Учасника в
  процесі отримання Винагород чи участі у акціях Програми є наявність інформації в
  обов’язкових для заповнення полях на момент отримання Учасником Винагороди та/або
  участі в акції Програми. Організатор може заблокувати списання Бонусів з Лічильника
  бонусів (Рахунку) Учасника до внесення або актуалізації Учасником інформації в
  обов’язкових для заповнення полях Анкети. Для окремих акцій Програми Організатор
  може встановлювати особливі вимоги для полів Анкети. Такі вимоги будуть зазначені у
  правилах відповідної акції.
  3.2. Заповнений особою формуляр Анкети засвідчує її добровільну згоду (дозвіл)
  Організаторові Програми на обробку персональних даних особи (збирання, реєстрація,
  накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
  (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення), які вказані у цій
  Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми UPGgood, у т. ч. для участі у
  всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної
  Програми. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів
  паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена особою Анкета засвідчує також її згоду з
  усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані
  вносяться до інформаційної системи, бази персональних даних учасників бонусної
  Програми UPGgood, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які, згідно зі ст.8
  Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного
  законодавства, надаються їй як суб’єктові персональних даних. Учасник зобов’язується
  надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти
  Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.
  3.3. Анкета не може бути зареєстрована, якщо не заповнені обов’язкові поля або
  карта не пройшла ідентифікацію по СМС-повідомленню, яке було відправлене на номер
  телефону учасника.
  3.4. У випадку подання Організатору Анкети у формі електронного формуляру
  засобами Інтернет зв’язку (веб-сторінки Програми) та реєстрації на касі АЗС/АЗК дані
  вносяться впродовж доби.
  3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають
  відповідальні особи Організатора і сам Учасник. Також ці дані можуть бути надані на
  вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

  4. Права та обов’язки Організатора програми
  4.1. Ідентифікатор лояльності та Учасників Програми UPGgood є власністю
  Організатора Програми.
  4.2. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно
  не більше одного Лічильника бонусів (Рахунку) в Програмі. У випадку виявлення
  Організатором двох і більше Лічильників бонусів (Рахунків), де збігаються зареєстровані
  персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я, по
  батькові; 2) номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі об’єднати
  Лічильника бонусів (Рахунки) та бонуси з Лічильників бонусів (Рахунків) Учасника
  Програми. У випадку виявлення двох і більше Лічильників бонусів (Рахунків), у яких
  збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме
  номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі заблокувати такі Лічильники
  бонусів (Рахунки) до з’ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.
  4.3. Організатор має право відмовити у видачі картки, вилучити чи припинити дію
  картки Учасника, заблокувати списання Бонусів з Лічильника Бонусів (Рахунку) Учасника
  за таких обставин:
  – використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не
  відповідає та/або суперечить умовам Програми та Правилам;
  – будь-яка підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;
  – відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності
  протягом 12 місяців;
  – відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
  – надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших
  відомостей, що вказані в Анкеті;
  – встановлення факту неактуальності персональних даних чи інших відомостей, що
  вказані в Анкеті.
  Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в
  результаті таких дій.
  4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані
  Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.
  4.5. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та
  Винагороди, проте не несе відповідальності за недоставку такого повідомлення, якщо це
  сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.
  4.6. З метою додаткового захисту балансу бонусів UPGgood Організатор має право в
  односторонньому порядку на встановлення ПІН-коду на ідентифікатор лояльності
  (картку) UPGgood, повідомивши про це Учасника шляхом відправлення повідомлення на
  номер телефону, вказаний при реєстрації.
  4.7. Якщо під час реєстрації Учасник надав не всі дані, обов’язкові до заповнення, або
  подані дані є некоректними, Організатор залишає за собою право не вносити їх до бази
  даних і, відповідно, не реєструвати Учасника в Програмі.
  4.8. Організатор залишає за собою право надавати відповіді по всіх спірних
  питаннях на звернення Учасників впродовж 30 днів.
  4.9. Організатор залишає за собою право заблокувати картку UPGgood у випадку,
  якщо впродовж останнього року (365 днів) з моменту останньої транзакції по ній не
  здійснювалось жодної транзакції.
  4.10. Організатор залишає право за собою анулювати бонуси, які містяться на
  рахунку клієнта, якщо впродовж останнього року (365 днів) та раніше з моменту останньої
  транзакції по картці UPGgood не здійснювалось жодної транзакції.
  4.11. Організатор залишає за собою право на встановлення обмежень на списання
  бонусів Учасника Програми UPGgood.
  4.12. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти
  дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках програми, а також не надавати їх
  третім особам без згоди Учасника.
  4.13. Організатор залишає за собою право не зберігати анкетні дані Учасників у
  друкованому вигляді.
  4.14. В усіх питаннях щодо відносин з Учасниками Програми Організатор керується
  цими правилами та вимогами чинного законодавства України.

  5. Права та обов’язки Учасника програми
  5.1. Учасник, здійснюючи реєстрацію на сайті, заповнюючи форму онлайн
  реєстрації на сайті Програми або в мобільному додатку реєстрації у Програмі,
  реєструючись на касі АЗС/АЗК тим самим підтверджує, що йому виповнилось 18 років,
  він погоджується з правилами Програми та дає згоду на внесення його персональних даних
  до електронної бази даних, що належить Організатору.
  5.2. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних
  відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного
  законодавства.
  5.3. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати
  власний Лічильник бонусів (Рахунок) (знищити, знеособити або припинити обробку
  даних) через надані Організатором канали комунікації, а також заблокувати картку або
  та/або ідентифікатор лояльності.
  5.4. Учасник несе відповідальність за достовірність наданих даних, а також
  своєчасне інформування Організатора про зміну телефону та/або інших персональних
  даних.
  5.5. Учасник надає Організаторові від імені Організатора право повідомляти йому
  будь-яку інформацію комерційного чи інформаційного характеру, спеціальні пропозиції
  та новини про Програму: електронною поштою, SMS чи Push повідомленням, через
  комунікаційні месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp).
  5.6. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за
  перерахованими вище комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.
  5.7. Про кількість накопичених бонусів та можливість їх використання, а також про
  залишок літрових рахунків Скриньки UPGgood Учасник може дізнатися з інформації, що
  міститься у фіскальному чеку, звернувшись до оператора АЗС/АЗК Організатора,
  зателефонувавши за номером гарячої лінії, за допомогою Web-сайту Програми або в
  мобільному додатку upg.
  5.8. Учасник має можливість перевіряти правильність нарахування бонусів за
  допомогою особистого кабінету на сайті Програми (тільки для зареєстрованих учасників),
  мобільного додатку upg або зателефонувавши за номером телефону Гарячої лінії.
  5.9. У разі втрати ідентифікатора лояльності (картки) Учасник має право отримати
  нову картку із збереженням кількості накопичених бонусів UPGgood на момент
  блокування картки. Для цього Учаснику необхідно звернутися за телефоном Гарячої лінії.
  5.10. Відновити картку з Ідентифікатором лояльності разом із накопиченими
  бонусами, що були на Лічильнику бонусів (рахунку) в момент її блокування, може лише
  зареєстрований Учасник за допомогою кодового слова, яке вказується Учасником при
  реєстрації.
  5.11. Учасник має право у будь-який момент відмовитись від участі у Програмі.
  5.12. Учасник не має права передавати або розголошувати кодове слово та ПІН-код
  третім особам, окрім випадку, передбаченого п.п. 6.6. даних Офіційних правил.
  5.13. Беручи участь у Програмі, Учасник як суб‘єкт персональних даних
  підтверджує, що ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист персональних
  даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ та інших нормативних актів про захист персональних
  даних і надає згоду Організатору (ПП “Укрпалетсистем”) як власнику бази персональних
  даних програми UPGgood на обробку відомостей про нього в електронних формах за
  допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем в необхідному та достатньому
  обсязі, а саме: прізвище, ім‘я та по батькові, дата народження, стать, номер телефону
  Учасника, електронна адреса тощо. Право на обробку персональних даних суб‘єкт
  персональних даних надає Організатору з метою реалізації правовідносин в межах завдань
  та умов функціювання Програми.
  5.14. Надаючи згоду на обробку персональних даних, Учасник Програми
  повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних
  UPGgood Організатора з метою досягнення цілей та реалізації завдань Програми та
  обізнаний зі своїми правами як суб‘єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону
  України «Про захист персональних даних».
  5.15. В усіх питаннях щодо відносин з Організатором Учасник керується Цими
  правилами та вимогами чинного законодавства України.

  6. Нарахування та використання бонусів
  6.1. Учасник має можливість накопичувати бонуси, здійснюючи покупки пального,
  товарів і послуг на АЗС/АЗК Організатора за готівку або за допомогою банківських
  платіжних карток (винятком є скринька UPGgood). Зарахування бонусів здійснюється на
  картку Учасника, яку він має надати оператору на АЗС/АЗК в момент оплати. Кількість
  бонусів, яка зараховується на Ідентифікатор лояльності Учасника, визначається умовами
  Програми.
  6.2. Бонусами вважаються нарахування на ідентифікатор лояльності (картку або
  віртуальну картку Учасника) UPGgood, які здійснюються за схемою:
  – до 20 літрів заправленого пального – 10 бонусів (еквівалент 10 коп.) за кожен літр;
  – від 20 літрів до 30 літрів заправленого пального – 15 бонусів (еквівалент 15 коп.) за
  кожен літр;
  – від 30 літрів до 50 літрів заправленого пального – 20 бонусів (еквівалент 20 коп.) за
  кожен літр;
  – від 50 літрів до 100 літрів заправленого пального – 30 бонусів (еквівалент 30 коп.)
  за кожен літр;
  – від 100 літрів заправленого пального – 40 бонусів (еквівалент 40 коп.) за кожен літр;
  – 2% від суми покупки товарів на АЗС/АЗК upg бонусами на картку UPGgood.
  6.3. Зарахування бонусів на картку відбувається після здійснення покупки пального
  або товарів, і вони стають доступними для використання впродовж доби.
  6.4. Бонуси не нараховуються і не використовуються за/для придбання підакцизних
  товарів (алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів), карток
  поповнення стільникового зв’язку, товарів і послуг, що підпадають під категорію
  акційних, та окремих товарів і послуг, перелік яких може встановити Організатор.
  6.5. У випадку, якщо учасник не зареєстрував вказану картку протягом року, вона
  анулюється в односторонньому порядку.
  6.6. Для використання накопичених бонусів або літрів із Скриньки UPGgood
  Учасник повинен звернутись до оператора заправних станцій АЗС/АЗК Організатора,
  озвучити ПІН-код, для введення його оператором з екранної клавіатури, для
  підтвердження факту списання.
  6.7. Бонуси не є засобом платежу і можуть використовуватись Учасником тільки для
  отримання винагороди – права придбання товару або послуги в точці продажу згідно умов
  Програми за договірною вартістю.
  6.8. Кількість бонусів, що може бути використана Учасником для обміну на
  винагороду, повинна бути достатньою для такого отримання – еквівалентна вартості
  винагороди.
  6.9. Щоразу в фіскальному чеку відображається кількість бонусів до та після
  покупки.
  6.10. Використовувати бонуси можуть тільки зареєстровані Учасники Програми, та
  вони автоматично беруть участь в акціях, що проводяться в мережі Організатора
  Програми.
  Зареєструватися в Програмі Учасник може одним з наступних способів:
  6.10.1. Заповнити спеціальну реєстраційну форму у режимі онлайн на сайті
  програми UPGgood за адресою https://upgood.com.ua.
  6.10.2. Заповнити реєстраційну форму в мобільному додатку upg у режимі онлайн.
  6.10.3. Здійснити реєстрацію на касі на АЗС/АЗК Організатора.
  6.11. При поверненні товару (крім пального), придбаного за бонуси з картки
  Учасника, кількість бонусів, яка була списана, повертається на картку.
  6.12. Учасник має можливість оплатити пальне за допомогою платіжних систем, які
  на момент платежу приймаються Організатором, та зарахувати його на рахунок Скриньки
  UPGgood в літровому еквіваленті за ціною продажу, що встановлюється Організатором на
  момент покупки.
  6.13. Учасник має право на використання пального з рахунку Скриньки UPGgood на
  всіх АЗС/АЗК Організатор, що беруть участь у Програмі.
  6.14. Відповідно до кількості нарахованих на Лічильник Бонусів (рахунок) Учасника
  Бонусів Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороди за
  спеціальними умовами, а також брати участь у акціях та пропозиціях від Організатора
  Програми.
  6.15. Організатор Програми визначає перелік Винагород, спосіб їх придбання та
  отримання, а також кількість Бонусів, які списуються з Лічильника бонусів (Рахунку)
  Учасника у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород. Кількість та асортимент
  Винагород може змінюватися.
  6.16. Видача винагороди здійснюється за умови пред’явлення картки з
  Ідентифікатором лояльності Учасника Програми або Віртуальної картки в мобільному
  додатку upg. Відповідна кількість бонусів буде списана з лічильника бонусів (рахунку)
  Учасника.
  6.17. Бонуси не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи
  цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати Бонуси для
  розрахунку за товари, переказувати Бонуси іншим Учасникам Програми, а також вимагати
  обміну Бонусів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.
  6.18. Нараховані Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і
  виплачені Учасникові готівковими коштами.
  6.19. У випадку, якщо відбулося не авторизоване Учасником списання Бонусів,
  Учасник зобов’язаний повідомити про це Організатора шляхом звернення на Гарячулінію
  Програми:
  6.19.1. протягом 14 календарних днів з моменту такого списання Бонуси за умови,
  що Ідентифікатор лояльності Учасника не був втрачений;
  6.19.2. протягом 24 годин з моменту власної останньої транзакції з використанням
  Ідентифікатора лояльності, якщо Ідентифікатор лояльності Учасника втрачено.
  Організатор не може гарантувати повернення на рахунок Учасника списаних без
  відома Учасника Бонусів.
  6.20. Нарахування бонусів по дисконтних акціях та програмах визначається
  виключно офіційними правилами (або іншими регламентними документами) цих
  програм/акцій.
  6.21. Організатор має право припинити Програму або будь-яку її частину в будьякий час шляхом попереднього повідомлення Учасника. В такому повідомленні буде
  міститися дата, починаючи з якої в Учасника не буде можливості заробляти Бонуси, а
  також період, протягом якого Бонуси будуть залишатися чинними. Після закінчення цього
  терміну користування Бонусами стане неможливим, усі Бонуси, що залишаться на
  рахунку, буде скасовано на момент закінчення визначеного Організатором періоду.

  7. Інші умови
  7.1. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та
  пред’явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару (робіт, послуг).
  Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30
  днів.
  7.2. Несанкціоноване втручання в роботу Програми UPGgood тягне за собою
  відповідальність згідно чинного законодавства.
  7.3. Програма є довготерміновою.

  8. Виняткові права Організатора
  8.1. Організатор має виняткові права на управління Програмою, її зупинення,
  скасування, закриття, розвиток, доповнення та зміну умов. Організатор має виняткові
  права на вибір АЗС/АЗК, які беруть участь або не беруть участь у Програмі UPGgood.
  8.2. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в умови
  Програми (нарахування бонусів і терміни проведення програми), про що повідомляє
  Учасників Програми шляхом розміщення інформації у точках продажу та на Web-сайті
  Програми.
  8.3. У випадку розбіжностей між текстом, який розміщений на Web-сайті та
  рекламних носіях, та офіційно затвердженими директором та введеними в дію згідно
  наказу Офіційними правилами Бонусної програми UPGgood, юридичну силу має остання
  чинна редакція Офіційних правил Бонусної програми UPGgood, викладених в паперовому
  вигляді та підписаних уповноваженою особою підприємства